Zpráva o stavu Všudehrálů č. 2 – květen 2014

Končí druhý měsíc života Spolku Všudehrálů. Podmínky vstupu splnilo a ke Spolku se k 30. 4. 2014 přihlásilo 38 golfistů, čtyři ženy a 34 mužů (za první měsíc to bylo 16/1/15). Stříbrný Fučíkův golfový odznak získalo 6 hráčů (4), 32 bronzový (12). Věkové rozmezí se nezměnilo – nejstaršímu Všudehrálovi je 61, nejmladšímu 34, hendikep máme od 4,6 (6,1) do 33. Všudehrálové jsou doma vedle Prahy a středních Čech i v Ostravě, Olomouci, ve východních Čechách, Plzni či Českých Budějovicích.

Měnila se i struktura odehraných hřišť: Všichni jsme hráli na Konopišti, Karlštejně, Černém Mostě, Mnichu, Mstěticích a Poděbradech. Z devítek máme minimum absencí v Hostivaři, Motole, Staré Boleslavi a na Štiříně. Na druhém konci spektra je velká změna: Komárno už má dva hráče, na jedničce pak zůstává Broumov. Ten se má rozrůst z šestky na devítku, tak by měl být větším, byť odlehlým, lákadlem. Nejméně navštívenou osmnáctkou je podle očekávání Casa Serena (15 x), méně než pět mají devítky v Búřově a Těšeticích. Na žádném šestijamkovém hřišti nehrálo 23 všudehrálů, naopak jen 4 z nás nemají zkompletovány rezorty s 18 a více jamkami. Všechny osmáctky mají jen 2 všudehrálové, více než 40 devítek – z 46 – mají jen 3.  Sezona je ale ještě mladá.

Lidé hrajte, ale nestavte svou slávu na lži

kr