Pro nové návštěvníky: Vítejte u všudehrálů

Spolek všudehrálů je volným sdružením přátel golfu, kteří již hráli na velkém počtu hřišť v České republice. Úkolem Spolku je šířit dobré jméno golfu, zobecňovat a zveřejňovat zkušenosti hráčů/členů s golfovými hřišti a zprostředkovávat komunikaci mezi nimi. Podmínkou ke vstupu je hra na minimálně 60 znormovaných hřištích  v Česku, resp. vedených v databázi ČGF. Jak to zjistit? Klikněte si v liště na Počítání hřišť a tam si označte ta hřiště, na kterých jste již hráli. Máte-li jich více než 60, budete vyzváni ke vstupu do spolku.

Členství ve Spolku má tři úrovně: ZLATÉ je spojeno se hrou na minimálně 100 hřištích, STŘÍBRNÉ s hrou na minimálně 80 hřištích, BRONZOVÉ s hrou na minimálně 60 hřištích. Při dosažení jednotlivých úrovní získává člen zároveň Fučíkův golfový odznak dané hodnoty, kterým se může libovolně prokazovat. Anebo nemusí…

Všudehrálové si doplňují hřiště, kde ještě nehráli, ať ta nově nově vzniklá, či hřiště, která jim v seznamu chybí. Každým doplněním stoupají pak v spolkovém žebříčku, který najdete po kliknutí na Žebříček Spolku v liště.

Stalo se dobrou tradicí, že své dojmy z hřišť kvantifikují v hodnocení hřišť, které sestavuje žebříčky v absolutní kategorii, kategorii osmnáctek a větších hřišť a naopak devítek a menších. Také sestavujeme tabulky ve čtyřech hodnocených kategoriích: Sportovní hodnota, Zázemí a vybavení hřiště, Přírodní a estetický dojem, Atmosféra.