Sto českých normovaných hřišť

Od podzimu 2013 je v České republice 100 znormovaných hřišť. Stým hřištěm je Komárno mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím, které vybudoval, stejně jako hřiště v Búřově (v téže době přenormované na devítijamkové) Silvestr Mikuláštík. Komárno je znormováno jako šestijamkové hřiště. Databáze ČGF tak k 1. březnu 2014 eviduje 5 šestijamkových hřišť, 6 rezortů s více než 18 jamkami, 43 osmnáctijamkových a 46 devítijamkových hřišť. Spočítejte si, na kolika normovaných golfových hřištích v České republice jste hráli.