Dětské nemoci Všudehrálství. Které hřiště tam patří a které ne?

Tak jsme měli rekordmanku, naklikala si sto hřišť, ale vzápětí nás požádala, abychom ji vymazali, protože to byl pokus, jak náš server funguje – chce totiž o Všudehrálech psát. Ne, nemáme primárně možnost, jak zkontrolovat, jestli s námi hrají internetoví klikači férovou hru. Máme však vymyšlené dva způsoby, jak podezřelé výsledky zkontrolovat. Ona „rekordmanka“ nás ale k tomuto procesu nedonutila, vysvětlující přiznání přišlo rychle. Jako reakce na existenci Všudehrálů a vznik Seznamu hřišť přišla i otázka, proč nemáme zařazené ostravské

                    

Proč Fučíkův golfový odznak?

Za dosažení odehraných 60, 80 a 100 hřišť udělujeme Fučíkův golfový odznak. Ptáte se: on Fučík někdy hrál golf? S největší pravděpodobností ne, ale inspirací nám byl tzv. Fučíkův čtenářský odznak. Pro mladší: uděloval se v dobách socialismu za přečtení určitého množství knížek ze seznamu předem dané, samozřejmé té „správné“ literatury. Odznak byl zlatý, stříbrný… Přiznám se, nikdy jsem jej nezískal, knížky, které jsem četl, moc na tom seznamu nebyly. Další inspirací k fučíkovskému golfovému odznaku bylo zprofanované heslo „Lidé,

                    

Podle čeho jsme stanovili hranici 60-80-100

Náš Fučíkův golfový odznak má tři úrovně: zlatý za 100 odehraných hřišť, stříbrný za 80 hřišť a bronzový za 60 hřišť. Bronzový odznak je také základní neboli minimální hranicí pro vstup do Spolku všudehrálů. Proč jsme stanovili právě tato kritéria, tyto počty? Mohli jsme samozřejmě určit základní hladinu například 50 hřišť, což by byla polovina současného (rok 2014) počtu, který je sto areálů. Šedesátka se nám ale zdála příhodnější, protože už jde o relativně vysoké číslo, zároveň však ještě dosažitelné.

                    

Sto českých normovaných hřišť

Od podzimu 2013 je v České republice 100 znormovaných hřišť. Stým hřištěm je Komárno mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím, které vybudoval, stejně jako hřiště v Búřově (v téže době přenormované na devítijamkové) Silvestr Mikuláštík. Komárno je znormováno jako šestijamkové hřiště. Databáze ČGF tak k 1. březnu 2014 eviduje 5 šestijamkových hřišť, 6 rezortů s více než 18 jamkami, 43 osmnáctijamkových a 46 devítijamkových hřišť. Spočítejte si, na kolika normovaných golfových hřištích v České republice jste hráli.