Základ filozofie počítání: Hrál jsem tam

Nejčastější dva dotazy spojené s všudehrálským počítáním: Na Konopišti jsou minimálně dvě – spíše tři hřiště – neměly by se počítat zvlášť? A také: Když jsem byl v Krumlově, Kestřanech, Alenině Lhotě, Myštěvsi, Beřovicích…., byla to ještě devítka. Teď už je to osmnáctka. Můžu si ji počítat? Když jsme při přípravě počítadla přemýšleli, jak se k tomu postavit, rozhodli jsme se pro logiku: Hrál jsem tam. Člověk jde na hřiště s nadějí, že odehraje plnohodnotnou hru. Odehraje, co je mu momentálně k dispozici. Tak i

                    

Zpráva o stavu Všudehrálů č.1 – duben 2014

Končí první měsíc života Spolku Všudehrálů. Podmínky vstupu splnilo a ke Spolku se k 31.3.2014 přihlásilo 16 golfistů, jedna žena a 15 mužů. Stříbrný Fučíkův golfový odznak získali 4 hráči, 12 bronzový. Nejstaršímu Všudehrálovi je 61, nejmladšímu 34, hendikep máme od 6,1 do 33.  Žádný z nás dosud nehrál na na podzim znormované šestce v Komárně, na broumovské šestce Grosshof pouze jeden. Tři z nás hráli v Krásném Dvoře, Těšeticích a Holešově. Čtyři – t.j. 25 % – na hřištích

                    

Logika počítadla

V prvních reakcích na Všudehrálské počítání se objevila připomínka, že by bylo lepší, kdyby se hráči, který nedosáhl na kýženou šedesátku, uchovaly výsledky klikání, aby příště nemusel celý proces opakovat. Na vysvětlenou si navoďme situaci: Když jste si orientačně spočítali hřiště a vyšlo Vám třeba 53, začal Vás lákat vstup do Všudehrálů. Takže víte, že Vám zbývá 7 hřišť, naplánujete si to, zkombinujete, nějaké hřiště obejdete, ale dokážete si spočítat, kolik ještě zbývá, tak si je zřejmě nebudete chodit průběžně odklikávat,

                    

Dětské nemoci Všudehrálství. Které hřiště tam patří a které ne?

Tak jsme měli rekordmanku, naklikala si sto hřišť, ale vzápětí nás požádala, abychom ji vymazali, protože to byl pokus, jak náš server funguje – chce totiž o Všudehrálech psát. Ne, nemáme primárně možnost, jak zkontrolovat, jestli s námi hrají internetoví klikači férovou hru. Máme však vymyšlené dva způsoby, jak podezřelé výsledky zkontrolovat. Ona „rekordmanka“ nás ale k tomuto procesu nedonutila, vysvětlující přiznání přišlo rychle. Jako reakce na existenci Všudehrálů a vznik Seznamu hřišť přišla i otázka, proč nemáme zařazené ostravské

                    

Proč Fučíkův golfový odznak?

Za dosažení odehraných 60, 80 a 100 hřišť udělujeme Fučíkův golfový odznak. Ptáte se: on Fučík někdy hrál golf? S největší pravděpodobností ne, ale inspirací nám byl tzv. Fučíkův čtenářský odznak. Pro mladší: uděloval se v dobách socialismu za přečtení určitého množství knížek ze seznamu předem dané, samozřejmé té „správné“ literatury. Odznak byl zlatý, stříbrný… Přiznám se, nikdy jsem jej nezískal, knížky, které jsem četl, moc na tom seznamu nebyly. Další inspirací k fučíkovskému golfovému odznaku bylo zprofanované heslo „Lidé,

                    

Podle čeho jsme stanovili hranici 60-80-100

Náš Fučíkův golfový odznak má tři úrovně: zlatý za 100 odehraných hřišť, stříbrný za 80 hřišť a bronzový za 60 hřišť. Bronzový odznak je také základní neboli minimální hranicí pro vstup do Spolku všudehrálů. Proč jsme stanovili právě tato kritéria, tyto počty? Mohli jsme samozřejmě určit základní hladinu například 50 hřišť, což by byla polovina současného (rok 2014) počtu, který je sto areálů. Šedesátka se nám ale zdála příhodnější, protože už jde o relativně vysoké číslo, zároveň však ještě dosažitelné.

                    

Sto českých normovaných hřišť

Od podzimu 2013 je v České republice 100 znormovaných hřišť. Stým hřištěm je Komárno mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím, které vybudoval, stejně jako hřiště v Búřově (v téže době přenormované na devítijamkové) Silvestr Mikuláštík. Komárno je znormováno jako šestijamkové hřiště. Databáze ČGF tak k 1. březnu 2014 eviduje 5 šestijamkových hřišť, 6 rezortů s více než 18 jamkami, 43 osmnáctijamkových a 46 devítijamkových hřišť. Spočítejte si, na kolika normovaných golfových hřištích v České republice jste hráli.