Zpráva o stavu Všudehrálů č.1 – duben 2014

Končí první měsíc života Spolku Všudehrálů. Podmínky vstupu splnilo a ke Spolku se k 31.3.2014 přihlásilo 16 golfistů, jedna žena a 15 mužů. Stříbrný Fučíkův golfový odznak získali 4 hráči, 12 bronzový. Nejstaršímu Všudehrálovi je 61, nejmladšímu 34, hendikep máme od 6,1 do 33. 
Žádný z nás dosud nehrál na na podzim znormované šestce v Komárně, na broumovské šestce Grosshof pouze jeden. Tři z nás hráli v Krásném Dvoře, Těšeticích a Holešově. Čtyři – t.j. 25 % – na hřištích ve Velkých Karlovicích, Srbsku, Radíkově, Búřově a na Jezerech v Ostrožské Nové Vsi.
Naopak – všeobecná účast je na 17 hřištích.
Kr