Všudehrálská sleva na Grosshofu

Broumovské hřiště Grosshof se na podzim proměnilo ze šestky na devítku. Považoval jsem proto za povinnost si jej projít v nové podobě, s novými jamkami. Sympatickému hřišti na konci královéhradeckého kraje, které (s výjimkou Broumova) to má blíže do Polska než do Čech, nová podoba prospěla, byť v časném jaru měly místní jinak velmi rychlé greeny do optimálního stavu ještě dost daleko.

Po hře jsem se vypravil za manažerem klubu Janem Bitvarem s žádostí o vyvěšení Všudehrálského letáku (ke stažení zde). Samozřejmě souhlasil, byl zasvěcen do výsledků všudehrálského hodnocení hřišť, litoval, že neměli dostatek hodnotitelů, aby mohli být zařazeni do oficiálních výsledků, protože umístění mezi sympatickými hřišti by jim tu pomohlo. Vysvětloval i strategii klubu: „My jsme tady hodně z ruky, proto klademe větší důraz na členskou základnu, snažíme se zpříjemňovat golfový život spíš členům než fýčkařům. Ono jich k nám zas až tolik nezabloudí. I když teď s devítkou se to možná zlepší.“

Následovalo ALE: „Ale Všudehrálům dáme výjimku. Když sem někdo ze Všudehrálů přijede, řekne, že je Všudehrál, tak dostane 50procentní slevu na fýčku. Máte na webu vystavený žebříček členů, tak se to dá snadno zkontrolovat.“

Tak, Všudehrálové, golfová vrata na Grosshofu za Broumovem jsou vám otevřená.

kr