Všudehrálové a GDPR

Vedle obvyklého boje s golfovými handicapy a zvyšováním počtu odehraných hřišť nás leto čeká ještě boj s GDPR, tedy nařízením o ochraně osobních údajů.

Jak to je u Všudehrálů?

Všudehrálové zveřejňují svůj žebříček, v něm je vedle jména ještě registrační identifikátor České golfové federace – veřejný údaj uváděný na serveru ČGF a golfový handicap, což je údaj ve stejném režimu. Jejich zveřejňování by tedy měla řešit ČGF.

Při vstupu do spolku (po splnění limitu 60 odehraných hřišť) všudehrálové ještě uvádějí svou mailovou adresu, ročník narození, kraj působení, pohlaví a zda jsou levák či pravák. Tyto údaje nejsou veřejné, jsou chráněny heslem hlavního administrátora, jsou používány zejména pro zpracování hodnocení golfových hřišť. Na poslední dva údaje vyhláška EU tak nějak nepamatuje, ročník narození a kraj působení nejsou ani datem narození ani adresou, o nich vyhláška hovoří.

Mailová adresa je používána jako jeden ze vstupních identifikátorů do herních osobních údajů (počet odehraných hřišť a jejich hodnocení) v administraci spolku. Opět je jejich zneužití chráněno heslem hlavního administrátora. Veškeré maily členům spolku (výhradně s upozorněním na aktivity spolku, či administrační změny) jsou rozesílány bez možnosti identifikovat a případně zneužívat mailové adresy ostatních členů.

Vzhledem k výše popsanému se domníváme, že GDPR se Všudehrálů dotýká jen okrajově a nedochází zde k porušení myšlenky tohoto nařízení. Kvůli tomu neposíláme potvrzovací maily a každý nový člen svou přihláškou do spolku s uvedeným postupem dává souhlas.

A znáte to: komu se to nelíbí…

kr