Rekordní průlet všudehrálským žebříčkem

Letošní rok je rokem průletů všudehrálským žebříčkem. Zatím je neslibnějším letcem stý Všudehrál Aleš Fremut, který by měl podle svých plánů ještě v srpnu překonat hranici sta hřišť – čili na průlet od vstupní šedesátky do elitní zlaté společnosti potřebuje cca dva a půl měsíce.

Ale! Možná, že jste je potkali na českých golfových hřištích: herci David Suchařípa a Pavel Nečas pod názvem Golf Circus vyhlásili na letošní léto pokus o rekord – chtějí hrát na 105 hřištích ze seznamu na ČGF během 80 dní. Začali na sklonku června a finále by mělo být druhý zářijový týden. Zatím hráli v Čechách a na začátku srpna dosáhli šedesátky a vyráželi na Moravu a Slezsko, aby přes jih Čech skončili na východním cípu Prahy. Tento rekord by měl být zanesen do české verze Guinnessovy knihy rekordů.

Šedesátku hřišť zlomili v Nebeské Rybné, kde si také naklikali svá hřiště do všudehrálského seznamu. Výsledkem bylo přes 80 hřišť u Pavla Nečase a přes 70 pro Davida Suchařípu, pánové získali bronzové Fučikovy golfové odznaky a náležitě to okomentovali.

Jestli svůj pokus o rekord dokonají – k čemuž jim lze jen držet pěsti – proletí všudehrálským žebříčkem za měsíc a týden. Čímž ustaví ještě jeden rekord – tentokrát všudehrálský.

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/vsudehral?source=feed_text&story_id=570456993137987