Pravidla Spolku Všudehrálů

Primární post-fučíkovské golfové poselství: „Lidé hrajte, ale nestavte slávu na lži.“

Preambule 1: Spolek Všudehrálů je založen jako volné sdružení přátel golfu, podmínkou vstupu je hra na více než 60 českých normovaných hřištích.
Preambule 2: Úkolem Spolku je šířit dobré jméno golfu, a zobecňovat a zveřejňovat zkušenosti hráčů/členů s českými golfovými hřišti a zprostředkovávat komunikaci mezi nimi.

 

1. Zakladatelé a vedení Spolku

Zakladateli spolku jsou Andrej Halada, server www.navzduchu.cz a Jiří Kryšpín, server www.depresscup.cz, spoluzakladateli jsou aktivní členové DepressCupu. Tito se tímto stávají členy vedení spolku. Vedení spolku může být rozšířeno shodou zúčastněných. Veškeré kroky vedení Spolku musí být činěny ve shodě.

 

2. Členství ve Spolku

2.1. Členství ve Spolku má tři úrovně: zlatou, stříbrnou a bronzovou

  • Zlaté členství je spojeno se hrou na minimálně 100 znormovaných hřištích v ČR, vedených v databázi České golfové federace
  • Stříbrné členství je spojeno se hrou na minimálně 80 českých normovaných hřištích
  • Bronzové je spojeno se hrou na minimálně 60 českých normovaných hřištích

2.2. Při dosažení jednotlivých úrovní získává člen odpovídající Fučíkův golfový odznak, kterým se může libovolně prokazovat. Člen tak může postupně získat odznaky všech tří úrovní.

2.3. Odznaky jsou číslované.

2.4. Vedení spolku si vyhrazuje právo zvyšovat základní limity v souvislosti se zvyšováním počtu znormovaných hřišť v ČR

2.5. Přihláška do Spolku je spojena s odevzdáním pravdivě vyplněného formuláře odehraných hřišť. Součástí Přihlášky je jméno a příjmení hráče, jeho reg. číslo u ČGF, aktuální hcp, emailový kontakt.

2.6. Vedení Spolku se zavazuje používat získané údaje jen pro Spolkovou komunikaci.

2.7. Vedení Spolku si vyhrazuje právo zveřejňovat Žebříček členů podle dosaženého počtu hřišť. Člen může požádat, aby nebyl na tomto Pořadí uveden.

2.8. Člen spolku může každý rok nejpozději k 11. 11. odevzdávat Aktualizovanou přihlášku, podle níž vydá vedení Spolku ke konci roku aktuální Žebříček pro daný rok

2. 9. Formulář Přihlášky je ve spojení s tabulkou počítání hraných hřišť zveřejněn na www.vsudehralove.cz, dále  www.depresscup.cz a na www.navzduchu.cz. Může být zveřejněn i jinde.

2.10. Přihlášení k 1. 10. daného roku se mohou účastnit hodnocení kvality českých normovaných hřišť – viz bod 4.

 

3. Práva a povinnosti členů Spolku

3.1. Člen spolku má právo viditelně nosit odpovídající úroveň odznaku

3.2. Člen spolku má právo účastnit se výročních Hodnocení kvality českých normovaných hřišť

3.3. Ze členství ve Spolku nevyplývají žádné povinnosti s výjimkou čestného jednání vůči Spolku, při Přihlášce a její Aktualizaci, při Hodnocení kvality českých normovaných hřišť.

 

4. Hodnocení kvality českých normovaných hřišť

4.1. Spolek Všudehrálů vydává jednou do roka v elektronické nebo papírové podobě výsledky Všudehrálské hodnocení kvality českých znormovaných hřišť. Do Hodnocení se mohou zapojit všichni členové Spolku, není to ale jejich povinností.

4.2. V Hodnocení se jednotlivá hřiště hodnotí ve čtyřech kategoriích, v pětihvězdičkové škále (maximum pět, minimum jedna). Hráč-hodnotitel není povinen vyplnit všechny kategorie u všech hřišť, je však povinen dodržovat při hodnocení o vysokou míru objektivity a férovosti. Pro lepší orientaci v hodnocení vydává Spolek všudehrálů informační manuál týkající se kritérií a principů nazvaný Jak hodnotit – pravidla a principy.

4.3. Vedení spolku si vyhrazuje právo kriteria a principy Hodnocení a zveřejnění upravit či změnit. Změnu pro daný rok je potřeba vyhlásit vždy před zahájením sezony, tzn. cca do 15. března.

 

5. Vedení spolku

5.1. Vedení Spolku se schází minimálně třikrát do roka při vyhodnocení Přihlášek a přijímání členů a při přípravě Hodnocení a jeho zveřejnění.

5.2. Vedení Spolku si vyhrazuje právo člena vyškrtnout ze seznamu členů, pokud se zjistí, že pro své přihlášení uváděl nesprávné údaje

5.3. Vedení Spolku vždy jedná ve shodě – viz bod 1.

 

6. Doba členství

6.1. Členství ve Spolku Všudehrálů a hodnotící právo je doživotní. Člen se jej může vzdát z důvodu, že neudrží pero, myšlenku či golfovou hůl.

6.2. Výjimkou je uplatnění práva vedení Spolku daného bodem 5.2.